Mon. Apr 22nd, 2019

 ਗਰੀਬੀ

 ਗਰੀਬੀ

ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੋਂਕ ਸੀ ਮੈਨੂੰ
ਮਜਬੂਰੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ..
… ਨੂੰ ਇਜਾਜਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ।
ਲੱਭ ਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਰਸਤੇ..
ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ..
ਮੰਜਿਲ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਸੀ
ਪਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ..
ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ..
ਗਰੀਬੀ ਬੈਠੀ ਸੀ…..।

ਰੌਕੀ (ਰਤੀਆ)
99962-63814

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: