ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਨਕਸੀਰ ਫੁੱਟਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ

ss1

ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਨਕਸੀਰ ਫੁੱਟਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ

ਨਕਸੀਰ ਫੁੱਟਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ
1. ਨਕਸੀਰ ਫੁੱਟਣ ‘ਤੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਓ।
2. ਗਿੱਲੇ ਤੌਲੀਏ ਨੂੰ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
3. ਨੱਕ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਆਈਸ ਪੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
4. ਬੇਲ ਦਾ ਰਸ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
5. ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 1 ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਲਕੰਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਨਕਸੀਰ ਫੁੱਟਣ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
6. ਨਕਸੀਰ ਫੁੱਟਣ ‘ਤੇ ਨੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੂੰਹ ‘ਚੋਂ ਸਾਹ ਲਓ।
7. ਅਨਾਰ ਦੇ ਪੱਤਿਅ ਦਾ ਰਸ ਸੁੰਘਣ ਨਾਲ ਨੱਕ ‘ਚੋਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *