ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Sat. Jul 11th, 2020

ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਜਰੀਜ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਜਰੀਜ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਡਿਗ ਡਿਕ ਕੇ ਹੀ ਸਵਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਵੀ ਸਪੋੈਰਟਸ ਵਿੱਚ ਰੂਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਖੇਲਨ ਕੁਦਣ ਵਿੱਚ ਹਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਪੋਰਰਟਸ ਇੰਜਰੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਮੋਚ ਜਰੂਰ ਆਈ ਹੋਵੋਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਅਕਸਰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਜਰੀ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਯਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਬੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਏਕਜੇਰਸਾਇਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਟ ਕਦੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਖਿੰਚਾਵ ਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਟ ਜਾਂ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਦਰਦ, ਚੋਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਏਟੀਰਿਅਰ ਕਰੂਸਿਏਟ ਲਿਗਾਮੇਂਟ
ਇਹ ਚੋਟ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਆਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਏੰਟੀਰਿਅਰ ਕਰੂਸਿਏਟ ਲਿਗਾਮੇਂਟ ( ACL ) ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਿਗਾਮੇਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਨਿਅੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੂਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਨਾਇਕੇਪਸ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵੱਲ ਧਕੇਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੋੜਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੇਟੇਲੋਫੇਮੋਰਲ ਪੇਨ ਸਿੰਡਰੋਮ
ਪਟੇਲੋਫੇਮੋਰਲ ਪੇਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਚਕੀਲੀ ਜਾਂ ਪੋਲਾ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚੋਟ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੋਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਥਿਰ ਹਿਪਬੋਨ ਅਤੇ ਨੀਕੇਪਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਪੋਲਾ ਟਿਸ਼ਯੁਪ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਗੜਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਸਕਵਾਟਿੰਗ ਮੂਵਮੇਂਟ ਕਰਦੇ ਸਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਰੋਟੇਟਰ ਕਫ ਇੰਜਰੀ
ਰੋਟੇਟਰ ਕਫ ਇੰਜਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀਆਂ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਟੇਟਰ ਕਫ ਜਾਂ ਮੋਢਾ ਕਾੰਪਲੇਕਸਫ ਮਸਲਸਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੌਖ ਤੋਂ ਦੋਹਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਓਵਰਹੇਡ ਮੂਵਮੇਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਡੇ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ ਊਪਰੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਘੱਟ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਰੋਟੇਟਰ ਕਫ ਵਿੱਚ ਕਮਜੋਰ ਸਹਾਇਕ ਟਿਸ਼ਯੁੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਟ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਡੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੇਨਿਸ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ।

ਸਪੋਤਰਟਸ ਇੰਜਰੀ ਵਲੋਂ ਬਚਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
• ਖੂਬ ਪਾਣੀ ਪਿਓ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਇਡਰੇਟ ਰੱਖੋ।
• ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਈਸ ਥੇਰੇਪੀ ਦਾ ਵਰਤੋ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਜਗਹਟ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬਰਫ ਨਾਲ ਸਿਕਾਈ ਕਰੋ।
• ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਣ ਲਈ ਏਕਸਸਰਸਾਇਜ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਡਾਇਟ ਲਵੋ।
• ਖੇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰੋ।

ਡਾ: ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਡਾ: ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ
ਖੇਡ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਟੀ
ਪਟਿਆਲਾ 147002
ਮੋ: 8146590120, 9815200134

......................................Disclaimer.................................... We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Many of the Images used in Articles are not our property. Most of the images used in articles are collected from social media profiles of Celebrities and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing. ..... For articles, the authors are sole responsible. ......... ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed

%d bloggers like this: