ਖਾਸ

ss1

 ਖਾਸ

ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੇਰਾ ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ੲੇ ਭਟਕਦਾ ਹੋੲਿਅਾ ਦਿਲ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇ

ਰੌਸਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀ ਕਾੲਿਨਾਤ ਸਾਡੇ ਲੲੀ
ਮਜਾਲ ਕੀ ੲੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਕੇ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ

ਮੈ ਤੇ ਤੁੂੰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਖਤਮ ਸਿਲਸਿਲ੍ਹਾ
ਸਾਹਾ ਤੇ ਰਾਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਲੲੀ ਅਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ

ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਲਿਖਿਅਾ ੲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ
ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਡਰ ੲੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇ

ਤੇਰੀ ਚੰਗਿਅਾੲੀ ਭਲਾ ਮੈ ਕਿੰਝ ਦਰਸਾਵਾ
ਸਹੀ ਤਾਂ ਤਾਂਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਥ ਹੋ ਜਾਵੇ

ਕਰਦੇ ੲਿੱਕ ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ ਦੀ ਮੇਰੇ ੳੁੱਤੇ ਵੀ
ਤਾਂ ਜੋ ਚੜਤ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਲੲੀ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ

ਚੜਤ ਬੋਦੇਵਾਲੀਆ

08732876773

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *