Sat. Apr 4th, 2020

ਖਾਜ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ ਖੁਰਕੁਨ ਦਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਖਾਜ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ ਖੁਰਕੁਨ ਦਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਮੈਂ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ, ਖੁੱਦ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਣ ਦਸ ਸਕਗਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖੁਰਕੁਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਚਿਕਨਪਾਕਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਏਕਜਿਮਾ ਵਰਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਖਾਜ ਨੂੰ ਖਰਚਨਾ ਅਲਪਕਾਲਿਕ ਰਾਹਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖੁਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਭੈੜਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਜ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਚਨ ਦਾ ਹੀ ਮਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖਾਜ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਕਰੈਚ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਖਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਕਰੈਚਿੰਗ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ
ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਜੋੜ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਦ ਅਤੇ ਖਾਜ ਦੋਨਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਰਾਇਸਿਸ, ਕੋਈ ਏਲਰਜੀ ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਇਤਆਦਿ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਜ ਨੂੰ ਖੁਰਚਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰੋਂਚ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਟਰਿਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੰਤਰਿ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਤਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦਰਦ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਜ ਨਾਲ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਲ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 5 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁਰਕਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਜ ਅਤੇ ਖਰੋਂਚ ਦਾ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਖੁਰਕ ਦਾ ਦਰਦ ਸੇਰੋਟੋਨਿਨ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕਦੇ ਕਦੇ ਖੁਰਕ ਦੇ ਦਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸਾਇਨਿਕ ਸੇਰੋਟੋਨਿਨ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਆਦਾ ਤੁਸੀ ਖੁਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀ ਖਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਆਦਾ ਤੁਸੀ ਖਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀ ਖੁਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਖਾਸਕਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਜ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ।

ਸਾਨੂੰ ਖਾਜ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?
ਆਪਣੀ ਖੋਪੜੀ, ਪਿੱਠ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਰਕ ਕਰਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਖਾਜ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਜ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੰਤਰਿਕਾ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਟਰਿਗਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਸਾਇਣ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਨਸਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਰੀੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਰੀੜ੍ਹ ਮਸਤਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਚਮੜੀ ਤੇ ਖਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਧਾਰਣ ਜਿਹੇ ਕਾਰਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁੱਕੀ ਚਮੜੀ ਹੈ ਜੋ ਚਮੜੀ ਦੀ ਅੜਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਕਰੋਫਰੇਕਟਰਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਲ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਕਾਮੀ ਸੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਸਟਾਮਾਇਨ ਅਤੇ ਕਿਨਿੰਸ ਵਰਗੇ ਰਸਾਇਣ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਊਤਕ ਦੀ ਲਾਲੀ, ਸੋਜ ਅਤੇ ਤੰਤਰਿਕਾ ਜਲਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਖਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਚਿੜਚਿੜਾਹਟ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਜੋਖਮ ਸੁੱਕੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਅਤੇ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਰਿਟੇਟਿੰਗ ਰਸਾਇਨਾ ਦੀ ਮਕਾਮੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈੋਸਿਨੋਫਿਲ ਅਤੇ ਬੇਸੋਫਿਲ ਜੋ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਜ
ਸਾਰੇ ਖਾਜ ਇਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪਰਾਗ, ਨਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਲਰਜੀ ਕਾਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਰਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਿਸਟਾਮਾਇਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੰਤਰਿਕਾ ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਾਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟਰੋਕ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਖਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਨਤਾ ਅਤੇ ਝੁਣਝੁਣੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਵਾਲੀ ਖਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਖਾਜ ਕਰਣ ਤੋਂ
– ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਘਾਵ, – ਸੰਕਰਮਣ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, – ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਸੱਕਦੇ ਹਨ, – ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਤਨਾਵਗਰਸਤ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖਾਜ ਲਈ ਉਪਾਅ
ਤੇਜ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਫੜੋ। – ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਸਹਲਾ ਦਿਓ। – ਖਾਜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਲ ਚੁਟਕੀ ਕੱਟੋ। – ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। – ਠੰਡਾ ਸ਼ਾਵਰ ਖਾਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। – ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹਾਇਡਰੇਟਿੰਗ ਕਲੀਂਜਰ ਦਾ ਵਰਤੋ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। – ਲੋਸ਼ਨ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਪਾਓਡਰ ਲਗਾ ਲਵੋ।
ਇਹ ਗਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ ਬਹੁਤੀ ਸਮਸਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁਲੋ।

ਡਾ: ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ
ਸੱਦਭਾਵਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹਾਰਟ ਇੰਸਟੀਚਿਓਟ,
ਪਟਿਆਲਾ 147001
ਮੋ: 9815200134

Disclaimer

We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Most of the information used in articles are collected from social media and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: