“ਖਰੇ”

ss1

“ਖਰੇ”

ਪੁੱਜੇ ਆਂ
ਰੁੱਝੇ ਆਂ
ਖੜੇ ਆਂ
ਅੜੇ ਆਂ
ਪਰ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਹਰੇ ਆਂ।
ਪਰ ਮਨੋ ਹਰੇ ਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਇਦ ਖਰੇ ਆਂ ।।

ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ

‎8360815955

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *