Sat. Apr 4th, 2020

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਚੇਨ ਤੋੜੋ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਚੇਨ ਤੋੜੋ

ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੂਲਕ ਵੱਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਹਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੇ। ਡਰੇ ਪਏ ਹਨ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ? ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ।

ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਜਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਆ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ? ਸਾਡਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਜਾਕ ਨਾ ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਇਲਾਜ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਿਫਊ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੇਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਨਗੇ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਟਰੇਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉਸ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਚੇਨ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣਗੇ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਬੇਸਮਝ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੇ ਸਗੋ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੜਾਈ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਭਰਾਵੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰੇ ਪੁਲਿਸ਼ ਕਰਮੀ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਕੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਣ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪੁਲਿਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ ਨਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਬਹਿਸੋ।

ਅਵੀ ਅਵਤਾਰ
ਫਰੀਦਕੋਟ
9056349459

Disclaimer

We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Most of the information used in articles are collected from social media and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: