Sat. Aug 17th, 2019

ਕੇਮੋਮੋਇਲ ਚਾਹ ਦੇ ਚਮੜੀ , ਵਾਲ਼ ਤੇ ਓਵਰ ਆਲ ਸਿਹਤ ਲਈ 13 ਫਾਇਦੇ

ਕੇਮੋਮੋਇਲ ਚਾਹ ਦੇ ਚਮੜੀ , ਵਾਲ਼ ਤੇ ਓਵਰ ਆਲ ਸਿਹਤ ਲਈ 13 ਫਾਇਦੇ

1.ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਆਨੇ ਲਈ
“ਕੈਮੋਮੋਇਲ ਚਾਹ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਫੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਰਿੰਕ ਹੈ।

2. ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਦਾਓ
.ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮੋਮੋਇਲ ਚਾਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟਰੋੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

3. ਠੰਡ (ਕਾਮਨ ਕੋਲ੍ਡ) ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਭਿਆਨਕ ਠੰਡੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ? ਕੈਮੋਮੋਇਲ ਚਾਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ . ਕੈਮੋਮੋਇਲ ਚਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ. ਤੁਸੀਂ stuffy ਨੱਕ, ਵਗਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਦੁਖਦੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੈਮੋਮੋਇਲ ਚਾਹ ਤੋਂ ਭਾਫ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ।

4. ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਸਪੈਸਮ ਅਤੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਓ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਜਰਨਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਮੋਮੋਇਲ ਚਾਹ ਵਿਚ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਐਂਟੀਸਪੈਮੋਡਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ. ਇਹ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟਾਗਰੈਂਡਿਨ (ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਅਤੇ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥ) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

5. ਪੇਟ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
ਕੈਮੀਮੋਇਲ ਚਾਹ ਨੂੰ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹਰਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਲੈਟੇਲੈਂਸ, ਬਦਹਜ਼ਮੀ, ਦਸਤ, ਔਰੈਕਸੀਆ, ਮੋਸ਼ਨ ਬਿਮਾਰੀ, ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

6. ਕੱਟ, ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਰੋਮੀ, ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਮੋਮਾਈਲ ਚਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ . ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਦਾ ਕੀਮੋਮਾਈਲ ਚਾਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਾਰੀਆ ਕੈਮੋਮੀਲਾ ਐਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਐਂਟੀ ਇੰਫਲੰਮੈਟ੍ਰੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਕਰੋਬਿਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ. ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੰਬਲ ( psoriasis and eczema )।

7. ਤਣਾਅ ਘਟਾਣਾ

ਅੱਜ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰਿਆ , ਨੱਠ ਭੱਜ ਵਾਲੇ ਰੂਟੀਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਕੈਮੋਮੋਇਲ ਚਾਹ ਇੱਕ ਕੋਮਲ ਰੇਲੈਕ੍ਸਟੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਡੇਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

8. ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਗਰਮ ਕੈਮੋਮੋਇਲ ਚਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਲਈ ਵੀ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਇਹ ਜਾਦੂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਬਲਿਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕੈਮੀਮਾਇਲ ਚਾਹ ਐਂਟੀ-ਆੱਕਸੀਡੇੰਟ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੋ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ।

9. ਫਿਣਸੀ ਘਟਾਓ

ਸਿਰਫ਼ ਗਲੋ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਮੋਮੋਇਲ ਚਾਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਹਰੇ ਤੇ ਆਨ ਵਾਲੇ ਫਿਣਸੀ ਮੁਹੰਸੀਆ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਣਸੀ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਨੂੰ ਫੇਡ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਅਤੇ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

10. ਐਂਟੀ-ਏਜਿੰਗ

ਕੈਮੋਮੋਇਲ ਚਾਹ ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਰੈਡੀਕਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, pores ਨੂੰ ਕੱਸਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਧੀਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।

11. ਸਨਬਰਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸੂਰਜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਇਲਟ (ਯੂ.ਵੀ.) ਕਿਰਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਕੀਮੋਮੀਅਮ ਚਾਹ ਆਪਣੀ ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਇਨਹਲਾਮੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਾਓ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੌਲੀਏ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਸਨਬਰਨ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਤੇ ਰੱਖ ਲਾਓ।

12. ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੀਆਂ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲ ਘਟਾਓ

ਚਾਹ ਪੀਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਚਾਮੋਮੀਲੀ ਦੀਆਂ ਚਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟੋ ਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ ਲਈ ਰੱਖ ਲਾਓ ਭਰੋ. ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਠੰਢੇ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਥੈਲੇ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਮਸਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਲਾਓ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦਾ ਕਾਲਾਪਨ ਤੇ ਸੋਜਿਸ਼ (Puffiness ) ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ . ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਉਸੀ ਵਕਤ ਇੱਕ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ।

13. ਡੈਂਡ੍ਰਫ / ਸਿਕਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਚਾਹ ਦਾ ਇਕ ਪਿਆਲਾ ਪੀਓ. ਕੀਮੋਮਾਈਲ ਚਾਹ ਡੈਂਡਰਫਿਫ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਜਲਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰਿੰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: