Wed. Aug 21st, 2019

” ਕੁੜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ”

” ਕੁੜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ”

ਤੱਕ ਕੇ ਕੁੜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ,
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਦਖਾਉਂਣ ਦੀ ,
ਜਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ,
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਪਿਆਰ ਜਿਤਾਉਂਣ ,
ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ ।
ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ ,
ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਗਾ ਚ ਗਰਾਉਂਣ ,
ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ ।
ਜੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੀ ,
ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ
ਜਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ ।
ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ,
ਰੱਖੀ ਦਾ ਸੀ ।
ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ,
ਜਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ ।
ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ,
” ਮੀਤ ” ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ,
ਜਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ ।
ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਬੌਂਦਲੀ
” ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗਡ਼੍ਹ ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: