ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂਰਿਨ ਟੇਸਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਟੇਸਟ?

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂਰਿਨ ਟੇਸਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਟੇਸਟ?

ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੇਖ ਞਿਚ ਮੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਦਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਹ ਲੇਖ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਾਬ ਦੀ ਗੁਣਵਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਯੂਰਿਨ ਟੇਸਟ ਦੀ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੇਸਟ ਆਮਤੌਰ ਉੱਤੇ ਢਿੱਡ, ਗੁਰਦੇ ਆਦਿ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਯੂਰੀਨ ਏਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਿਨ ਕਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਣ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਮੇਟਾਬਾਲਿਜਮ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮਸਵਰੁਪ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਯੂਰਿਨ ਟੇਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਹੈ ਯੂਰਿਨ ਟੇਸਟ
ਯੂਰਿਨ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਮਿਕਲਸ ਅਤੇ ਮਾਇਕਰੋਸਕਾਪੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੂਤਰ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੇਸਟ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਰੋਗ ਜਾਂ ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੇਸਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗੋਂ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਬ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।

ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਂਦੇ ਹਨ ਯੂਰਿਨ ਟੇਸਟ
ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਿਨ ਟੇਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਯੂਰੀਨ ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਡਨੀ ਸਬੰਧਤ ਰੋਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਯੂਰਿਨ ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ। ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ। ਪੇਸ਼ਾਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ਾਬ ਆਣਾ। ਪੇਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਯੂਰਿਨ ਟੇਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਕਲੀਨ ਕੈਚ ਢੰਗ
ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰੀਨ ਟੇਸਟ ਦੇ ਰਿਜਲਟ ਬਿਹਤਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਸਟੇਪਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ –
ਯੂਰੀਨ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੂਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕਰ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲ ਭਰੋ। ਭਰਦੇ ਵਕਤ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਸੈਂਪਲ ਪਹੁੰਚਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ।

ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਂਦੇ ਹਨ ਮਾਇਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਟੇਸਟ
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਰੋਗ, ਮੂਤਰਾਸ਼ਏ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ਕ ਵਿਚ, ਰਕਤ ਵਿਕਾਰ ਸੰਕਰਮਣ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਥਰੀ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਟੇਸਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਕੇਮਿਕਲ ਟੇਸਟ
ਇਸ ਟੇਸਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਸ਼ੁਗਰ, ਪੀਏਚ ਪੱਧਰ, ਏਸਿਡਿਟੀ, ਖੂਨ, ਬਿਲੀਰੁਬਿਨ ਆਦਿ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਰਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਵ ਵਿੱਚ ਕਣਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਣ ਕਿਡਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੇਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਡਾਇਬਿਟੀਜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਜੁਅਲ ਟੇਸਟ
ਇਸ ਟੇਸਟ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਪੇਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਜਿਵੇਂ – ਰੰਗ ਦਾ ਹਲਕਾ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਭੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਤਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਅਨੁਪਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੇਸ਼ਾਬ ਦੀ ਦੁਰਗੰਧ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਝ ਜਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ
ਟੇਸਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਯੂਰਿਨ ਟੇਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਨਾ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿਨ ਚਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਯੂਰਿਨ ਟੇਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪਲੀਮੇਂਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਪਲੀਮੇਂਟ ਕਾਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜਲਟ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ – ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਯੂਰਿਨ ਟੇਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਪਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਕੈਥੇਟਰਾਇਜਡ ਸਪੇਸਿਮੇਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾ: ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ
ਸੱਦਭਾਵਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹਾਰਟ ਇੰਸਟੀਚਿਓਟ
ਪਟਿਆਲਾ 147001
ਮੋ: 9815200134

......................................Disclaimer.................................... We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Many of the Images used in Articles are not our property. Most of the images used in articles are collected from social media profiles of Celebrities and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing. ..... For articles, the authors are sole responsible. ......... ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: