ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ

ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ

ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ
ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ

ਬਾਹਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਛੱਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਜੜ੍ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਤੇਲ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ

ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਵਿਛਾ ਰਹੇ ਨੇ
ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣ ਜੋ ਤੇਰੇ ਹਮਦਰਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ

ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ,ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਬਣ ਲਈ
ਮਾਤਾ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਲੋਕੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ

ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕੀ ਦੇਣਾਂ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁਲਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ

ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਸਟਰ
ਸਸਸਸ ਸਲੇਮਪੁਰ (ਰੂਪਨਗਰ)
ਮੋ: 9463194483

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: