ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਾਮਨ ਖਾਣ ਦੇ ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਫਾਇਦੇ!

ss1

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਾਮਨ ਖਾਣ ਦੇ ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਫਾਇਦੇ!

1. ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਅੱਜਕਲ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਮਨ ਖਾਓ। ਜਾਮਨ ਦੇ ਬੀਜ ਬਾਰੀਕ ਪੀਸ ਲਓ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
2. ਭੁੱਖ ਵਧਾਏ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਮਨ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਵਧੇਗੀ।
3. ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਜਾਮਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4. ਦਸਤ
ਦਸਤ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਜਾਮਨ ਨੂੰ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਨਾਲ ਖਾਓ ਇਸ ਨਾਲ ਦਸਤ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
5. ਦੰਦਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਮਨ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਮੰਜਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *