ਕੀ ਆਪਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ?

ss1

ਕੀ ਆਪਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ?

ਅੱਜ ਜਦੋ ਆਪਾ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮਨ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਹੀ ਫਰਜ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਜੇਕਰ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਅੱਜ ਆਪਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਬੋਲਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਪੜੇ,ਲਿਖੇ ਅਖਵਾਉਣਾ ਚੁੰਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ।ਮੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀ ਕਹਾਗੀ ਕਿ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾ ਨਾ ਸਿੱਖੋ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਉ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀ ਪੀੜੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆ ਬਾਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।ਸੋ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਹੀ ਫਰਜ ਨਿਭਾਵੇ।ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ,ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੋ।

ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਢੀ
ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ
94786 58384

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *