Tue. Jan 21st, 2020

ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ – ਖਬਚੂ ਜਾਂ ਸਜੂ

ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ – ਖਬਚੂ ਜਾਂ ਸਜੂ

ਇਹ ਜਾਨਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਖਬਚੂ (ਲੇਫਟੀ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਲੇਫਟ ਹੈਂਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਦਾਂ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਜਾਨਕਾਰੀਆਂ ਜੁਟਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਇਟ ਹੈਂਡਡ ( ਸਜੂ ) ਯਾਨੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਵ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ? ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੇ ਕੰਕਾਲੋਂ ( ancient skeletons ) ਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਲੋਕ ਲੇਫਟੀ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਵੀ ਲੇਫਟੀ ਹੋ ਜਾਂ ਰਾਇਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਖੋਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੌ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਗਿਆਨੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈਂਡੇਡਨੇਸ ( ਅਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ) ਭੋਰਾਕੁ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜੀਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ 2019 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਫਟ ਅਤੇ ਰਾਇਟ ਹੈਂਡਰਸ ਦੇ ਡੀਏਨਏ ਦੇ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਿਆ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੇਫਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਤਸ਼ਕ ਦਾ ਖਬਾ ਅਤੇ ਸਜਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਲਕੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਹਿੱਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੇਫਟ ਹੈਂਡਰਸ ਰਾਇਟ ਹੈਂਡਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਆਦਾ ਧਾਰਾਪ੍ਰਵਾਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲੇਫਟ ਹੈਂਡਰਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟੇਂਸ਼ਨ ਡੇਫਿਸਿਟ ਹਾਇਪਰਏਕਟਿਵਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ( ADHD ) ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਲੇਕਸਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰ ਅੱਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਏ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੇਫਟ ਹੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਝੇਲਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਲੇਫਟੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੁਪੀਰਿਅਰ ?

ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਤਸ਼ਕ ਦਾ ਸਜਾ (ਦਾਹਿਨਾ) ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕਕਸ਼ਮਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੇਫਟ ਹੈਂਡਰਸ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰੋਫੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਰਰ ਰਾਇਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਪਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲੱਗਭੱਗ ਲੇਫਟ ਹੈਂਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਅਧਿਅਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੇਫਟ ਹੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਮੁੰਹ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਅੰਕ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਤਹਾਸ ਰਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ

ਵਿਗਿਆਨ ਭਲੇ ਹੀ ਲੇਫਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰਿਅਰ ਮਾਨਤਾ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਿਤ ਲੇਫਟ ਹੈਂਡਰਸ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦਾਨਵਾਂ ਨੂੰ ਲੇਫਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਾਪਾਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਫਟ ਹੈਂਡਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਛਮ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। 1900 ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਖਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੇਫਟ ਹੈਂਡਰਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਰਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਲਟੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਖਬਚੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਜੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆਕਤ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹੋ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਉਸੇ ਦਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੀ ਹੋਵੋ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਤੇ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਹੈ।

ਡਾ: ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਰਿਹੰਤ ਕੌਰ ਭੱਲਾ
85- ਐਸ, ਸੰਤ ਨਗਰ,
ਪਟਿਆਲਾ 147001
ਮੋ: 9815200134

Disclaimer

We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Most of the information used in articles are collected from social media and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: