ਕਿਸਾਨ ਬੋਲਦਾਂ ਹਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਬੋਲਦਾਂ ਹਾਂ

ਮੈ ਕਿਸਾਨ ਬੋਲਦਾਂ ਹਾਂ
ਅੰਨ ਪੈਦਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ
ਵਾਲਾਂ ਦਰਦ ਬੋਲਦਾਂ ਹਾਂ

ਜਿਉਦਾਂ ਕੱਖ ਦਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਂ ਲੱਖ ਦਾਂ
ਮੈ ਉਹ ਬਦ-ਨਸੀਬ ਇਨਸਾਨ ਬੋਲਦਾਂ ਹਾਂ ।

ਲੀਡਰਾਂ ਦਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ
ਬੈਕਾਂ ਦਾਂ ਕਰਜ਼ਈ ਬੋਲਦਾਂ ਹਾਂ।
ਚਾਅ ਰਹਿ ਗੲੇ ਅੋਲਾਦ ਦੇ ਅਧੂਰੇ
ਮੈ ਉਸ ਅੋਲਾਦ ਦਾਂ ਬਾਪ ਬੋਲਦਾਂ ਹਾਂ।

ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ
ਟੁੱਟੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਾਂ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਬੋਲਦਾਂ ਹਾਂ।
ਫਸਲ ਮੇਰੀ ਦਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਾਂ ਪਾਵੇ
ਮੈ ਉਸ ਫਸਲ ਦਾਂ ਪਾਲਣਹਾਰ ਬੋਲਦਾਂ ਹਾਂ।

ਖੁਦਕੁੱਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵੀ
ਕਰਜ਼ਾਮਾਫੀ ਦੇ ਕਾਲਮ ਨਾਂ ਪੂਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾਂ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾਂ ਹਾਂ
*ਸੰਧੂਆਂ*ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂ
ਮੈ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੋਲਦਾਂ ਹਾਂ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਪਿੰਡ ਗਹਿਲੇ ਵਾਲਾਂ
ਜਿਲਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾਂ
99887 66013

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: