Thu. Feb 20th, 2020

ਕਿਸਾਨੀ, ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ

ਕਿਸਾਨੀ, ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ: ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀ ਹੈ ਜੀ ਦਿਨ,ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੀਜਦਾ,ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜਦੋ ਫਸਲ ਪੱਕ ਜਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨ ਸਮੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ।ਕੀ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਯੁਰੀਆ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਲਾਮਤਾ ਜਿਹੜੀਆ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਬੀਜ,ਬਜਾਈ ਸਮੇ ਆਣ ਘੇਰਦੀਆ ਹਨ।ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀ ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋ ਲੰਘ ਕੇ ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਫਸਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਕਿਤੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀ ਜਾਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।ਕਿਉਕਿ ਸਿਰ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ,ਬੱਚਿਆ ਦੀਆ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆ,ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ,ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਰਚ,ਬਜੁਰਗਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕਿਥੋ ਚਲਾਏ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਬੇਹੱਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਪ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸਦੇ ਖੇਤਾ ਵਿੱਚੋ ਸਕਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਗਾਏ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਝਾੜ ਲਈ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਥਾਂ,ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾ ਲਗਾ ਨਵੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸੌਖੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਅਪਣਾਵੇ।

ਜਵਾਨੀ: ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ੍ਹਰਾ ਸੋਚੋ?
ਨਸ਼ਿਆ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ,ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵੱਲ ਦੜਾਦੜ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾ ਮਾੜੀਆ ਅਲਾਮਤਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਦੀ ਜਵਾਨੀ।ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋ ਬੇਕਸੂਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿਰ ਢਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਾਹ ਲਿਆ,ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕਈ ਮਾਂਵਾ ਦੇ ਧੀਆ ਪੁੱਤ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋ ਭਟਕ ਲੁੱਟ,ਖੋਹ,ਜੂਆ,ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਲਗ ਐਸੀ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋ ਚੁੰਹਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀ ਸਕਦੇ।ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਬਰ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ ਜੀ।ਇਸ ਲਈ ਮਾਪਿਆ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾ ਦੀ ਇੱਜਤ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਣ,ਨਸ਼ਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੱਚਿਆ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣ।ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ ਪਹਿਚਾਣੇ ਨਸ਼ੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬੰਦ ਹੋਣ,ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ,ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ।

ਪਾਣੀ: ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਜਿਵੇ ਖੁਹਾ ,ਨਾਲਿਆ ,ਟੋਭਿਆ ,ਟਿਊਬਵੈਲਾ ਤੇ ਨਲਕਿਆ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਅਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਾਰਣ ਵਹਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਵਰਤੋ ਤੇ ਹੋਰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਾਉ ਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਪੀੜੀਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋ ਬਚ ਸਕਣ ਪਾਣੀ ਅਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾ ਜੀ ।

ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਢੀ
ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ
9478658384

Disclaimer

We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Most of the information used in articles are collected from social media and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: