Sun. Apr 5th, 2020

ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਜਦ ਵੀ ਘਰ ਆਵੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਚਿੱਟ ਦੁਧ

ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਜਦ ਵੀ ਘਰ ਆਵੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਚਿੱਟ ਦੁਧ

ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ

ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਛੁਪਾਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਰਥਾਤ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਛੁਪਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਰਖੇ ਗਏ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਰਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਅਰਥਾਤ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਬਣਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧੰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਧੰਟ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰ ਇਕ ਵਾਰੀਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹਨ। ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਅਜ ਤਕ ਸਾਨੂੰ ਖਾਤਾਕਾਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਤਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਮੁਹਾਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਖਾਤਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਆਏ ਹਨ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖਾਤਾਕਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਖਾਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾਮ ਜੰਤਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਸ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਲਭਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਾਤਾਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਣ। ਅਗਰ ਖਾਤਾਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਢਾਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੁਪਾਕੇ ਰਖਿਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਕੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਛੇ ਮਹੀਨਿਲਆ ਜਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕਦਮਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਜਬਰਨ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਖਾਤਾਕਾਰ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗੇ ਲਈ ਰੋਕ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਉਹ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਬੇਂਕਾ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾੲਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।

ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਖਾਤਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰਾਧ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਛੁਪਾਕੇ ਰਖਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ ਼ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੈਂਕਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਹੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਹ ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਉਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾ ਪਾਸੋਂ ਕਰਜ਼ੂਾ ਲੈਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਜਿਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਉਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਾਤਿਆ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਘੋਲਕੇ ਨਹੀੀਂ ਪੀ ਰਿਹਾ।

ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਕੇ ਘਰ ਧਰਤੀ ਤਲੇ ਦਬਾਕੇ ਵੀ ਰਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਢਕੇ ਵਰਤ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਛੁਪਾਉਣਾ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਅਪ੍ਰਾਧ ਨਹੀਂ ਘੋਸਿ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਜ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੁਕਾਕੇ ਰਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਪ੍ਰਾਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢ ਦਈਏ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਈਏ ਕਿ ਅਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਕੇ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਗਰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਅਪ੍ਰਾਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਖਾਏਗਾ।

ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਦ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਲਭਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਜ ਨਾਲ ਇਹ ਖਾਤਾਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਛਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀਂ ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਬਣਿਆ ਪੈਸਾ ਮੁੜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਮਤਾਂ ਪਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਮੀਰੀ ਕਾਰਣ ਹੀ ਲੁਟੇਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੁਟਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਤਨਾ ਵਧੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲਗ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਜੰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂੁ ਸੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕਾਰਣ ਹੀ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਪਾਸੋਂ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਜ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਲਾ ਡਰ ਨਾ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਕੇ ਰਖਣ ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਬਣ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਜੰਤਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਾਜ ਬਣ ਆਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਰਮੀ ਵਰਤਕੇ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ। ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਪੇਸਾ ਤਾਂ ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੈਸੇ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰਖਣ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਰਮੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਰਤਕੇ ਇਹ ਵਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਜ ਤਕ ਵਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਲਗ ਜਾਣਗੀਆ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲਗਿਆ। ਖਾਤਾਕਾਰ ਆਪ ਜਦ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕਈ ਖਾਤਾਕਾਰ ਤਾਂ ਮਰ ਖਪ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ ਤਰਕਾ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

101-ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਕਲੋਨੀ

ਪਟਿਆਲਾ-ਪੰਜਾਬ-ਭਾਰਤ-47001

Disclaimer

We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Most of the information used in articles are collected from social media and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: