ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਮ

ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਮ

ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਅੱਜ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਏ,
ਮਾਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਏ ਤੂੰ, ਸਮਝੀ ਨਾ ਕੱਲੀ ਏ,
ਕਰੀ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹਾਸਾ ਬਣਜੀ ਨਾ ਜੱਗ ਦਾ
ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਧੀਏ ਬਾਬਲੇ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ
ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਧੀਏ………….
ਮੰਨਿਆ ਕੀ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ
ਜਦ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ ਸੰਸਾਰ ਏ,
ਬਾਬਲ ਦਾ ਸਿਰ ਚੁਕਾ ਕੇ
ਵੀਰ ਦਾ ਮਾਣ ਤੋੜ ਕੇ,
ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦੀ ਮੁੱਛ ਲਈ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣਾ
ਕਿੱਥੋ ਦਾ ਪਿਆਰ ਏ,
ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਮਾਂ ਜਾਇਆ ਭੈਣ ਪਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ
ਅਮਨ ਖਿਆਲਾ ਲ਼ਿਖਾਰੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ
ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਧੀਏ ਬਾਬਲੇ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ
ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਧੀਏ ਬਾਬਲੇ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ।

ਅਮਨ ਖਿਆਲਾ
9463152661

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: