ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
September 26, 2020

ਕਾਰਡਯੋ ਏਕਸਰਸਾਇਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸੁਚੇਤ

ਕਾਰਡਯੋ ਏਕਸਰਸਾਇਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸੁਚੇਤ

ਅੱਜ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਯੋਗ, ਪ੍ਰਾਣਾਂਯਾਮ ਅਤੇ ਵਯਾ ਇਆਮ ਹਰ ਮਰਜ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਮੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਏਕਸਵਰਸਾਇਜ ਕਰਣ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਣਸਯਯਾ ਲਾਭ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੋਗ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਵ ਸਥਸ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਥੇ ਏਕਸਹਰਸਾਇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਏਕਸਨਰਸਾਇਜ਼ ਕਰਣਾ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜਯਾਹਦਾ ਏਕਸਇਰਸਾਇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਪੜਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਾਰਡਯੋ ਏਕਸਦਰਸਾਇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਡਯੋਵੈਸਕੁਏਲਰ ਹੇਲਥਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰੇਨ ਫੰਕਸ਼ ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਕਈ ਫਾਇਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਕਾਰਡਯੋ ਏਕਸ ਰਸਾਇਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜਯਾਉਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਰਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਦਰਸ਼ਾਦੇਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀ ਕਾਰਡੀਓ ਏਕਸੋਰਸਾਇਜ ਜਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਥਕਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਣਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਛੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਥਕਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਆਦਾ ਕਾਰਡਯੋ ਏਕਸਮਰਸਾਇਜ ਕਰਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਯੋਂ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਵਯਾ ਇਆਮ ਕਰਣ ਨਾਲ ਕੋਰਟਿਸੋਲ ਜਿਵੇਂ ਤਨਾਵ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੀਰੇਸ ਹਾਰਮੋਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਣ ਤੁਸੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਥਕਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੱਟ ਲਗਨੀ
ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਕਾਰਡਯੋ ਏਕਸਾਰਸਾਇਜ ਕਰਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਕਾਰਡਯੋ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੱਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ
ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਕਾਰਡਯੋ ਏਕਸਲਰਸਾਇਜ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀ ਹੋਰ ਏਕਸ ਰਸਾਇਜ ਰਾਹੀਂ ਬਣੇ ਮਸਲਸਕ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਟਾਬਾਲਿਜਮਹ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਸਵਹਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਬਰਨਿੰਗ ਦਾ ਤੰਤਰ ਮੱਧਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਓਨੇ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਦਾ ਵਧਨਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਜਾਂਚਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 4 – 5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਕਾਰਡਯੋ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿੱਤ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਡਯੋ ਏਕਸਹਰਸਾਇਜ ਕਰਣਾ ਹੈ ਠੀਕ?
ਕਾਰਡਯੋ ਏਕਸਾਰਸਾਇਜ ਦੀ ਠੀਕ ਮਾਤਰਾ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਚਿਕਿਤਸਾ ਹਾਲਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਜਾਂ ਪਿੱਛਲੀ ਕੋਈ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਆਦਿ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਧਾਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਗ ਕਾਬੂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ ( ਸੀਡੀਸੀ ) ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 150 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਜਿਆਦਾ ਮੱਧ ਤੀਵਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਜਾਂ 75 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਗਹਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਇਡਲਾਇਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਿੰਟ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਦੀ ਅਤਿ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਲੇ ਹੀ ਉਹ ਢੇਰਾਂ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਏਕਸ ਰਸਾਇਜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖਾਦਿਅ ਪਦਾਰਥ। ਮਾਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡਯੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਫਿਟ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਡਾ: ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਡਾ: ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ
ਖੇਡ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਟੀ
ਪਟਿਆਲਾ 147002
ਮੋ: 8146590120, 9815200134

......................................Disclaimer.................................... We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Many of the Images used in Articles are not our property. Most of the images used in articles are collected from social media profiles of Celebrities and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing. ..... For articles, the authors are sole responsible. ......... ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: