ਕਵਿਤਾ

ss1

ਕਵਿਤਾ

ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਅੱਜ ਰੁੱਖਾਂ ਨੇ।
ਦੁਨੀਆਂ ਫ਼ਨਾਹ ਕਰਨੀ
ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ।

ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਅੱਜ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ।
ਮਨੁੱਖ ਪਛਤਾਵੇਗਾ
ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਦ ਆਣੀਆਂ ਨੇ।

ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਨੇ।
ਕੁਦਰਤ ਰੋਣ ਲਾ ਤੀ
ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨੇ।

ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਏ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ।
ਲਾ-ਇਲਾਜ ਰੋਗ ਆ ਗਏ
ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਨੇ।

ਲਖਨ ਮੇਘੀਆਂ
7837751034

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *