ਕਵਿਤਾ

ss1

ਕਵਿਤਾ

ਕੁਝ ਛਿਣ
ਕੁਝ ਪਲ
ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲੲੀ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ
ਕਦੇ ੲਿਹ ਸਾਨੂੰ
ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹੀਂ ਲੈ ਵੜ੍ਹਦੇ ਨੇ
ਕਦੇ ਜਿੳੂਣ ਦੀ ਅਾਸ ਭਰਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਜਿੳੂਦਿਅਾਂ’ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ
ੲਿਹਨਾ ਦਾ ਕੋੲੀ ਮਿਅਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜਿਵੇਂ ਕਵਿਤਾ_
ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਨਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ
ਦਿਲ ਨਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਕਵਿਤਾ ਕੁਝ ਛਿਣਾਂ
ਤੇ ਪਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ੳੁਪਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ!
ਜਦ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲ ਹੋਵੇ
ਜਦ ਗਮੀਂ ਦਾ ਪਲ ਹੋਵੇ
ਕਵਿਤਾ ਜਨਮਦੀ ਹੈ।
ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤੂਤ
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *