ਕਵਿਤਾ

ਕਵਿਤਾ

ਤੋੜ ਕੇ ਚੁੱਪ ਮੁੱਖੋਂ ਬੋਲ ਵਿਦਰੋਹੀ ਆਉਣ ਦਿਉ
ਨਾਅਰੇ ਕਰੋ ਬੁਲੰਧ ਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਮੋੜ ਦਿਉ

ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਗੁੱਸਾ ਦੱਬਕੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾਂ
ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੇ ਖੜਕੇ ਭਰਮ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਤੋੜ ਦਿਉ

ਸਹਿ ਜਾਣਾਂ ਝੁੱਕ ਜਾਣਾਂ ਨਾ ਬਣਜੇ ਆਦਤ ਸਾਡੀ
ਚੁੱਕ ਲਵੋ ਮਸ਼ਾਲ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਣ ਦਿਉ

ਜਾਤਾਂ ਕੌਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਈਏ
ਝੰਡਾ ਏਕੇ ਵਾਲਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਿਉ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੋਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਈਏ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਿਉ

ਤਾਣਕੇ ਮੁੱਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਜੋ ਚੱਲੀਏ ਸਾਰੇ
ਹਿੱਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇੇ ਰੋਕ ਦਿਉ

ਜੋ ਤੁਰੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁਕਣੇ ਨਹੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਾਂਈ ਜਾਣਗੇ
ਮੋਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਆਪਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਜੋੜ ਦਿਉਕੁਲਦੀਪ ਹੰਸਪਾਲ (ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ)
ਸ.ਸ.ਸ.ਸ. ਅਲੀਵਾਲ (ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ)
8872521400

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: