ਕਲਮ 

ss1

ਕਲਮ

ਕਲਮ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ
ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੰਬਰਾਂ ਤੱਕ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਲਾਅ ਦਿੰਦੀ
ਇਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਵੇ
ਸੱਚ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਝੜਾਅ ਦਿੰਦੀ
ਰੋਜ਼ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ
ਜਦ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੀ
ਕਦੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ
ਕਦੇ ਖੁਦ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ
ਵੱਡੇ – ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ
‘ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਝੜਾ ਦਿੰਦੀ
ਕਲਮ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੀ
ਕਲਮ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ।
ਤਜਿੰਦਰ ਮਿੱਠੂ(ਨਜ਼ਮ)
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *