ਕਬਰੀ ਪਿਉ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ….

ss1

ਕਬਰੀ ਪਿਉ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ….

ਬਾਬਲ!ਤੂੰ ਤੇ ਜਾ ਕਬਰੀਂ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ,
ਆਪਣੇ ਗਲ ਦਾ ਢੋਲ,ਮੇਰੇ ਗਲ ਪਾਇਆ।

25 ਸਾਲ ਮੈਂ ਜਿਸਨੂੰ,ਖ਼ੂਬ ਵਜਾਇਆ,
ਸਾਰੇ ਭੈਣ-ਭਾਈਆਂ ਦਾ,ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ।

ਤੇਰੇ ਚੱਕੇ ਬੋਝ ਨੇ,ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ,
ਸੁਖੀ ਘਰ ਦਾ ਸੁੱਖ-ਚੈਨ,ਸਭ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ।

ਐਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨੇ,ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਚਾਇਆ,
ਤੇਰੇ ਚੱਕੇ ਬੋਝੇ ਨੂੰ,ਮੈਂ ਖ਼ੂਬ ਸਜਾਇਆ।

ਜਾਮਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਇਆ,
ਆਖ਼ਿਰ,ਮੋਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ,ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਆਇਆ।

ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ,ਮੈਂ ਮਤੇਰ ਕਹਾਇਆ।।।

ਜੁੱਗ-ਜੁੱਗ ਜੀਵੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀਰ,
ਜੀਹਨੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਟਿਕਾਇਆ।

ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਬਠਿੰਡਾ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *