ਔਰਤ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ….

ss1

ਔਰਤ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ….

ਔਰਤ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ..
ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ..।
ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ….
ਰੂਪ ਚੰਡੀ ਦਾ.ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਧਾਰ ਹੈ..।
ਸਹਿਦੀ ਦੁੱਖਾ ਨੂੰ ਇੱਕਲੀ…
ਖੁਸ਼ੀਆ ਵੰਡਦੀ ਸਭ ਨਾਲ ਹੈ…।
ਸਭਨਾ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ….।
ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ..।
ਜਨਮ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਔਰਤ ..
ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ…।
ਕਿਓਕਿ …ਔਰਤ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ….।।
ਔਰਤ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ….।

Shivoo

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *