ਉੱਲੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ

ਉੱਲੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ

ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੀਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਾਣੇ
ਪਾਰਖੂ ਜੌਹਰੀ ਹੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣਦਾ ਏ।
ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ
ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪੇ ਉਹੀ ਸ਼ੁੱਖ ਮਾਣਦਾ ਏ।
ਵੈਦ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬਜ ਫੜ ਕੇ
ਰੋਗੀ ਦਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣਦਾ ਏ।
ਵਿਆਦੜ ਜੋੜੀ ਉਹ ਫਬਦੀ
ਜਿਹੜਾ ਹਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹਾਣਦਾ ਏ।
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ
ਜੋ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜੁਬਾਨ ਦਾ ਏ।
ਸੰਧੂ ਉਹਨਾ ਘਰਾ ਵਿੱਚ ਉੱਲੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ
ਜੀਹਦਾ ਮਾਲਿਕ ਨਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਏ।

ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ 
(ਬਠਿੰਡਾ)

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: