ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਇੰਫੇਕਸ਼ਨ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਣ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੈਨਿਟਾਇਜ? ਤਾਂ

ਇੰਫੇਕਸ਼ਨ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਣ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੈਨਿਟਾਇਜ? ਤਾਂ

ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮਜੇ ਮਜੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਕਾਰਣ ਹੈਂਡ ਸੈਨਿਟਾਇਜਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਮੜੀ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਹੱਤਿਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸੰਕਰਮਣ ਤੋਂ ਬਚਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਣ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਲਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣੇ ਅਤੇ ਸੈਨਿਟਾਇਜਰ ਦਾ ਵਰਤੋ ਕਰਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਤਾ ਫਾਰਮਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨਿਟਾਇਜਰ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾਇਕ ਕੀਟਾਣੁਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਰਤੋ ਕਰਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀ ਬੋਲਿਆ ਸਿਵਾਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ।
ਹੈਂਡ ਸੈਨਿਟਾਇਜਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਕ ਉਹ ਚੰਗੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਵਚਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਮਾਇਕਰੋਬਾਔਮ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨਿਟਾਇਜਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਇਕਰੋਬਾਔਮ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਹੈਂਡ ਸੈਨਿਟਾਇਜਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਟਾਇਜਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨਿਟਾਇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਰਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਂਡ ਸੈਨਿਟਾਇਜਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨਿਟਾਇਜਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੋਗ ਕਾਬੂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਟਾਣੁਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਸੇਕੰਡ ਤੱਕ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਣਾ। ਹੱਥ ਧੋਣ ਨਾਲ ਕੀਟਾਣੂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਪਰੀਸਥਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਗੇਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ
ਕੀ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਮਾਂ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਟਾਣ ਲਈ ਸੈਨਿਟਾਇਜਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰਣ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਮੋਟੀ ਤਹਿ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਲਕੋਹਲ ਬੇਸਡ ਹੈਂਡ ਸੈਨਿਟਾਇਜਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਇਹ ਪਰਭਾਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਦਗੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਰਤੋ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਗਵਾਨੀ, ਖੇਲ, ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਂਡ ਸੈਨਿਟਾਇਜਰ ਦਾ ਵਰਤੋ ਕਰਣ ਤੋਂ ਬਚਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਛਿੱਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ
ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਛਿੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੈਂਡ ਸੈਨਿਟਾਇਜਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੰਘ ਦਾ ਜਾਂ ਛਿਕ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਸਾਂਸ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਣ ਨੂੰ ਫੜ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਿ਼ਤ ਹੱਥ ਹੀ ਸੰਕਰਮਣ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖੰਘ ਜਾਂ ਛਿਕ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਇਆ ਹੋਵੇ
ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੈਂਡ ਸੈਨਿਟਾਇਜਰ ਦਾ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਹੈਂਡ ਸੈਨਿਟਾਇਜਰ ਦੇ ਅਤਿ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਂਡ ਸੈਨਿਟਾਇਜਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਨੇ ਕੀਟਾਣੂ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਨਸ਼ੀਲ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੈਨਿਟਾਇਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨਿਟਾਇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀ ਕਿੰਨਾ ਲੋਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸੁੱਕਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈਂਡ ਸੈਨਿਟਾਇਜਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੈਂਡ ਸੈਨਿਟਾਇਜਰ ਦੇ ਅਤਿ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਤਵਚਾ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਅਤੇ ਹੱਥ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਹੈਂਡ ਸੈਨਿਟਾਇਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਰਤੋ ਕਰਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸੇਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜੀਜ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿਵੇਂਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਂਡ ਸੈਨਿਟਾਇਜਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 20 ਸੇਕੰਡ ਤੱਕ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰਗੜਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੱਥ ਸੁੱਕ ਨਾ ਜਾਣ।
ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾਂ ਹੈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾਂ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੈਨੀਟਾਇਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਸਮਾਨ ਹੈ ਕਿਉ ਕਿ ਗਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਹੱਥ ਮੁੰਹ, ਨੱਕ ਜਾਂ ਅਖਾਂ ਨੂੰ ਲਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਡਾ: ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ
85-ਐਸ, ਸੰਤ ਨਗਰ,
ਪਟਿਆਲਾ 147001
ਮੋ: 9815200134

......................................Disclaimer.................................... We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Many of the Images used in Articles are not our property. Most of the images used in articles are collected from social media profiles of Celebrities and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing. ..... For articles, the authors are sole responsible. ......... ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: