ਇਹ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇਲੀਏ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ

ss1

ਇਹ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇਲੀਏ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ

ਮਾਈਲਡ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ — Oil-Clearing ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਾਮ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਤੇਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠੋਰ ਕਲਿੰਜਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵਚਾ ਰੁੱਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਲੋਟਿੰਗ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ — ਬਲੋਟਿੰਗ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਗਲਾਈਕੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮਾਸਕ ਦਾ ਕਰੀਏ ਇਸਤੇਮਾਲ — ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਤੇਲ ਜਾਂ ਗੰਦਗੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਾਸਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਕਿਨ ਡਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਾਈਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ — ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਤਵਚਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਫੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ।
ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ — ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਟੀਮ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਨਾ ਕਰਵਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵਚਾ ਤੋਂ ਮਾਇਸਚਰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਇਲੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Dermatologist ਨਾਲ ਮਿਲੋ — ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਲ ਤਵਚਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਤਵਚਾ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲੋ।
ਨਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਰਕਰਾਰ — ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਅਕਸਰ ਚਮੜੀ ‘ਤੇ ਨਮੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ — ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਤੇਲੀਏ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਇਲੀ ਸਕਿਨ ਉੱਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨੈਚੂਰਲ ਸ਼ਾਇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਾਬੈਗਨੀ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ — ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਰਾਬੈਗਨੀ ਕਿਰਨਾਂ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *