ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੇ ਖੌਰੇ………।

ss1

ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੇ ਖੌਰੇ………।

ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੇ ਖੌਰੇ ਕਦ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ,
ਹਰ ਪਲ ਸਦਾ ਹੀ ਹੱਸਿਆ ਕਰ!!
ਨਾ ਸੜ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਿਲ ਵੱਡੇ,
ਕੁੱਲੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਦੱਸਿਆ ਕਰ!!
ਛੱਡ ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ,
ਨਿਮਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰ!!
ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਵੇ,
ਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਕਸਿਆ ਕਰ!!
ਨਿਭਾਉਣੇ ਸਿੱਖ ਲੈ ਸਭ ਫਰਜ਼ ਆਪਣੇ,
ਨਾ ਅਹੁਦੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੱਸਿਆ ਕਰ!!
ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਹੀ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਜਾਵੇ,
ਨਾ ਭੇਤ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰ!!
ਕਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ,
ਮਾੜਿਆਂ ਤਾਂਈਂ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਕਰ!!
ਸਿੱਖ ਤੁਰਨਾ ਕੱਲਿਆਂ ਜੱਗ ਨਾਲੋਂ,
ਐਂਵੇਂ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਿਆ ਕਰ!!
ਨਾ ਬਣ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਕੱਖ “ਸਰਬਜੀਤ ”
ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਕਰ!!

ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ “ਹਾਜੀਪੁਰ ”
(ਸ਼ਾਹਕੋਟ )

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *