ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
September 25, 2020

ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਗਰ ਲੇਵਲ

ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਗਰ ਲੇਵਲ

ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਸਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁੱਦ ਆਪ ਸ਼ੁਗਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਔਕੜਾਂ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸੋ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਝਿਏ ਸੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾਂ ਬਲ ਡ ਸ਼ੁਗਰ ਦਾ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਵਧਨਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਵਝਸਥਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਲੇਡ ਸ਼ੁਗਰ ਕਿਓ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗਲ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨੇਮੀ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਹੈ ਜੋ ਆਮਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਦੋ ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬਲਂਡ ਸ਼ੁਗਰ ਕਿਓ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿਸਤਾੇਰ ਨਾਲ ਸੱਮਝਦੇ ਹਾਂ।

ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਲਡ ਸ਼ੁਗਰ ਕਿਓ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਂਨਯਜ ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਵ ਬਲਲਡ ਸ਼ੁਗਰ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਡਾਇਬਿਟੀਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬਿਟੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਣ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਇੰਸੁਲਿਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬਿਟੀਜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਯੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੰਸੁਲਿਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਵਾਸ ਜਾਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ( ਡਿਨਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਬਰੇਕਫਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ) ਬਲਡ ਸ਼ੁਗਰ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀ ਗਿਓ ਨ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਡਾਇਟ ਪਲਾਅਨ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ।

ਸ਼ੁਗਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣ ਅਤੇ ਉੱਠਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਊਰਜਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬਿਟੀਜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਇੰਸੁਲਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਲਡ ਸ਼ੁਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਰੁਕਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਡ ਸ਼ੁਗਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿਨ ਨਿੱਤ ਵੀ।

ਕੁੱਝ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਟਿਸੋਲ, ਗਲੂਕਾਗਨ ਅਤੇ ਏਪਿਨੇਫਰਿਨ ਵਰਗੇ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਡ ਸ਼ੁਗਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਲਹਡ ਸ਼ੁਗਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ?
ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਲਹਡ ਸ਼ੁਗਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਿੰਮ ‍ਨਲਿਖਿਤ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

• ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੰਸੁਲਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
• ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜਯਾਿਦਾ ਸੇਵਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
• ਤੁਸੀਂ ਸੋਣ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਸਨੈਸਕਸੁ ਲਿਆ ਸੀ।

ਬਲੇਡ ਸ਼ੁਗਰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ?

ਜੇਕਰ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਈਡ ਸ਼ੁਗਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੰ‍ਮਨ ਲਿਖਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ :

• ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਕਰੋ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਨਰ ਕਰ ਲਵੋ।
• ਡਿਨਰ ਕਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਬਿਸਤਰਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਟਹਲੋ।
• ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਿਕਿਤਸੱਕ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਕਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਗਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਸੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਕਾਰਬੋਹਾਇਡਰੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਯੁਕਤ ਸਨੈਕ ਖਾਓ।
• ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਰੇਕਫਾਸਟੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਲਵਡ ਸ਼ੁਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬਿਟੀਜ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਕਡ ਸ਼ੁਗਰ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਡਾਕਟ ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੱਮਝਕੇ ਚਿਕਿਤਸੈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਦਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੱਕਦੇ ਹੈ।

ਜੋ ਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾਂ ਸ਼ੁਗਰ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾ ਸਕਾਗੇ ਫਿਕਰ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਸਭ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਾ: ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਡਾ: ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ
ਖੇਡ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ
ਪਟਿਆਲਾ 147002
ਮੋ: 8146590120, 9815200134

......................................Disclaimer.................................... We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Many of the Images used in Articles are not our property. Most of the images used in articles are collected from social media profiles of Celebrities and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing. ..... For articles, the authors are sole responsible. ......... ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: