ਇਸ਼ਕ

ss1

ਇਸ਼ਕ

ਬੜਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕਰਦੀ ਇਜਹਾਰ ਦੁਨੀਅਾ
ਪਿਅਾਰ ਥੋੜਾ,ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੀ ਵਪਾਰ ਦੁਨੀਅਾ
ਕਈ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦਿਲ ਲਾੳੁਦੇ ਸੱਜਣਾ
ਹਵਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਫੇਰ ਨਾ ਥਿਅਾੳੁਦੇ ਸੱਜਣਾ
ਦਿੰਦੀ ਪਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੁਨੀਅਾ
ਬੜਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕਰਦੀ ਵਪਾਰ ਦੁਨੀਅਾ
ਪਿਅਾਰ ਥੋੜਾ,ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੀ ਵਪਾਰ ਦੁਨੀਅਾ
ਤੁਰੇ ਜਾਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਓ ਲਾਈਂਦਾ
ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਨਹੀਓ ਦਰਦ ਬਈ ਸੁਣਾਈਂਦਾ
ਅਪਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਭ ਗਾਦਾਰ ਦੁਨੀਅਾ
ਬੜਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕਰਦੀ ਇਜਹਾਰ ਦੁਨੀਅਾ
ਪਿਅਾਰ ਥੋੜਾ,ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੀ ਵਪਾਰ ਦੁਨੀਅਾ
ਮਤਲਬੀ ਲੋਕ ਬੜਾ ਹੱਕ ਜਿਹਾ ਜਿਤਾੳੁਦੇ ਨੇ
ਭੋਲੇਅਾਂ ਲੋੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਭਰਮਾੳੁਦੇ ਨੇ
ਦਿੰਦੀ ਸਿਖਰ ਚੜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ੳੁਤਾਰ ਦੁਨੀਅਾ
ਬੜਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕਰਦੀ ਇਜਹਾਰ ਦੁਨੀਅਾ
ਪਿਅਾਰ ਥੋੜਾ,ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੀ ਵਪਾਰ ਦੁਨੀਅਾ
ਗੰਢੂਅਾਂ ਦੇ ਬਿੱਟੂ ਤੂੰ ਪਰੀਤ ਸੱਚੀ ਪਾਈ ਏ
ਕਾਸਤੋਂ ੳੁਏ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਤੋੜ ਨਾ ਨਿਭਾਈ ਏ
ਰਹਿ ੳੁ੩ੀਕਦਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਲੳੁ ਸਾਰ ਦੁਨੀਅਾ
ਬੜਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕਰਦੀ ਇਜਹਾਰ ਦੁਨੀਅਾ
ਪਿਅਾਰ ਥੋੜਾ,ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੀ ਵਪਾਰ ਦੁਨੀਅਾ!!

ਸੁਨੀਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਗੰਢੂਅਾਂ
(ਸੁਨਾਮ ੳੂਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲ਼ਾ)
ਮੋਬਾ.95010-93494

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *