ਇਕ ਸੱਚ

ss1

ਇਕ ਸੱਚ

ਤੇਰੀ ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਮੈਂ
ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁੱਝ
ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸੇ ਹੰਝੂ
ਸ਼ਿੱਦਤ ਸਿਦਕ ਸੋਚ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ
ਕੀਮਤੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ

ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬੱਲੋ

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *