ਇਕ ਨਜ਼ਮ

ss1

ਇਕ ਨਜ਼ਮ

ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਹਰਜ ਆ?
ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਸੱਭ ਦਾ ਫਰਜ ਆ!!
ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੱਭਨੂੰ ਅੱਜ ਦੋਸਤੋ!
ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰਜ ਆ!!
ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੀਆਂ ਆਓ ਖਾਈਏ ਕਸਮਾਂ!
ਜੋ ਜੋ ਜਿਸਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਆ!!
ਪਰ ਜੋ ਭਜਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਦਾ ਕੁਤਾਹੀ!
ਕੀ ਉਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਗਰਜ਼ ਆ?
ਤੇਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਸਦਾ!
ਕਿਧਰ ਜਾਅ ਰਹੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਆ!!
ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ਤੇ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤਰਜੀਹ!
ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਅਸਚਰਜ ਆ?
ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਮਝੀਏ ਦੋਸਤੋ!
ਵਕਤ ਲੰਘੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਣ ਦੀ ਕੀ ਗਰਜ਼ ਆ?

ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੱਦਾਹੂਰ

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *