” ਆਸਿਫਾ ਦੇ ਬੋਲ “

” ਆਸਿਫਾ ਦੇ ਬੋਲ “

ਮਾਂ ” ਆਸਿਿਫਾ” ਬਾਨੋ ” ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਨਮ ,

ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ।।
ਜਿੱਥੇ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਦੀ ਇੱਜਤ ਪਾਪੀਆਂ ਹੱਥੋਂ,
ਤਾਰੋ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ।।
ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮੇਰੇ,
ਵੱਲ ਤੱਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ।।
ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ,,
 ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੱਜਤ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋਵੇ ।।
ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੇ-ਔਲਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ,
ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਦਿਖਾਵੇ ।।
ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ,
ਹੀ “ਮੀਤ ” ਨੋਚ ਨੋਚ ਖਾਵੇ ।।
ਕੀ ਰੱਖੇ ” ਆਸਿਫਾ ” ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ,
ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਵੇਂ ।।
ਮੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਝੂਰ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ,
ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ।।
ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਮੀਤ 
ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: