ਆਸਿਫ਼ਾ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗਿਲਾ

ss1

ਆਸਿਫ਼ਾ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗਿਲਾ

ਮੈ ਤੇ ਤੁਰ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਰੱਬਾ ਜੇ ਤੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲੀ।।
ਅੱਠ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲੀ।
ਕਿਉ ਨਹੀ ਤੇਰੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਖੁਰ੍ਹੀ।
ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸੀ।
ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ।।
ਕੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ???????
ਮੈ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਭੋਲਾ ਏ,
ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋਲਾ ਏ।।
ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਰ ਚੱਲੀ।।

ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਖੋਲ ਛੱਡ ।।
ਹੇ। ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਸ਼ ਕਰ,
ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜੁਲਮ ਤੇ ਰੋਕ ਛੱਡ।।
ਜਾ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸੱਜੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ।।
ਹਰ ਰੋਜ ਇੱਜਤਾਂ ਗਵਾ ਰਹੀਆਂ ਰੀਕਾਨਾ।।
ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ,
ਪਰ। ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲਗਿਆ ਕਲੰਕ ਦੱਸ ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੇ ਧੋਣਾ??
ਦੱਸ ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੇ ਧੋਣਾ???

Harbhal preet
Vill. Peroshah Teh. Hargobindpur,
Distt. Gurdaspur.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *