Wed. Aug 21st, 2019

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ ਪੀ ਐਫ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ‘ਚ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀ ਪੀ ਐਫ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਆਜ਼ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਹੁਣ ਪੀ ਪੀ ਐਫ,ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 7.9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 7.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸੁੱਕੁਨੀਆ ਸੰਪੂਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ 8.3 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ 8.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: