Mon. Mar 30th, 2020

ਅੱਜ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਕਾਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਕਾਂ

ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸੇ ਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਇਕ ਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ‘ਮਾਂ, ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉੱਡ ਆਇਆ ਹਾਂ’ ਕਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ। ‘ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਾਲਾਬ, ਨਦੀਆਂ, ਬਾਵੜੀਆਂ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਨਬਾ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਿਆ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸੁਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਗੰਧਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ’ ਮਾਂ ਬੋਲੀ।
‘ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਸ ਦੇ ਮਾਰੇ ਦਮ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਤਾਂ ਦੱਸੋ’ ਕਾਂ ਵਿਆਕੁਲ ਸੀ। ‘ਹਾਂ, ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੁਰਖੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਈ ਸੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਉਹ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ’ ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਇਆ। ‘ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਮਾਂ’ ਪਿਆਸ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ‘ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਧਾ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਾਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਝ ਦਿਆਲੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣੀਂ… . ’ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂ ਉੱਡ ਗਿਆ ਪਰ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਕੇ ਪਰਤਿਆ।
‘ਮਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੜਿਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ’ ਕਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬੋਲਿਆ। ‘ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‌ਮਟਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸਮਾਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਆਈ ਸੀ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੰਕੜ ਪਾਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਘੜਾ ਭਰਦਾ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਉੱਤਾਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਿਆ ਲਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰਕੀਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਵੇਖੋ’ ਮਾਂ ਨੇ ਸਮੱਝਾਇਆ। ‘ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਂ’ ਕਹਿਕੇ ਕਾਂ ਫਿਰ ਉੱਡ ਗਿਆ।
ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕਾਂ ਨਾ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਅਨਿਸ਼ਟ ਦਾ ਸੰਦੇਹ ਹੋਈ। ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਉਸ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਕੇ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਇੱਕ ਘੜਾ ਪੂਰਾ ਕੰਕੜਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮੋਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਸੀ। ‘ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਘੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ’ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿਆਲੁ ਰਾਹੀ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਕੱਢ ਕਰ ਉਸ ਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਰਤ ਆਏ। ‘ਮਾਂ, ਅਤਿਅੰਤ ਵਿਕਾਲ ਹਾਲਤ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?’ ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ‘ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਮਨੁੱਖ ਅੱਜੇ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁਂਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਗੇਗਾ’ ਮਾਂ ਨੇ ਸਮੱਝਾਇਆ ‘ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤੰਰਿਦਨਾਂ ਟੁਟੂਗੀ, ਰੱਬ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧਿ ਦੇਵੇ।’

ਡਾ: ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ
134-ਐਸ, ਸੰਤ ਨਗਰ,
ਪਟਿਆਲਾ 147001
ਮੋ: 9815200134

Disclaimer

We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Most of the information used in articles are collected from social media and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: