ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਅਸਾਨ ਨੁਸਖੇ

ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਅਸਾਨ ਨੁਸਖੇ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ – 1ਚਮੱਚ ਕੌਫੀ
– 2 ਚਮੱਚ ਬਾਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵਰਤੋਂ

1. ਇਕ ਕੋਲੀ ਵਿਚ ਕੌਫੀ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਬਾਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ।
2. ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਇਕ ਏਅਰ ਟਾਈਟ ਜਾਰ ਬੋਤਲ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ 1 ਹਫਤੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ।
3. ਇਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਸੀਰਮ ਨੂੰ ਪੱਤਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿਚ ਛਾਣ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੋਤਲ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ।
4. ਫਿਰ ਇਹ ਸੀਰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕਲ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਂਗਲੀ ‘ਤੇ ਇਕ ਬੂੰਦ ਇਸ ਸੀਰਮ ਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਲਓ।
5. ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ।
6. ਇਸ ਸੀਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਚ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: