ਅਰਜੋਈ

ss1

ਅਰਜੋਈ

ਕੂਕ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਗੀਤ
ਮਿਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਜ ਦੇ
ਹਾਂ ਪੰਖੇਰੂ ਐਪਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਧੁਰ ਅੰਬਰਾਂ ਤੀਕਰ ਪ੍ਰਵਾਜ ਦੇ
ਗੁੰਮ ਹਾਂ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਜੰਗਲੀੰ
ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀ ਸਦ ਦੇ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ
ਸ਼ਬਦ- ਚਿੱਤਰ ਉਕਰਣੈ ਤੇਰਾ
ਗਜਲ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਦੇ
ਦੀਦੇ ਰੋ ਰੋ ਹੰਭ ਹਾਰ ਗਏ
ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਫਨਿਆ ‘ਚ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਦੇ
ਠੇਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਬੇੜੀ ਇਸ਼ਕ ਝਨੀਂ
ਮਰਜ਼ੀ ਤਿਰੀ ਡੋਬ ਭਾਵੇਂ ਤਾਰਦੇ

ਪਰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ
ਮੌੜ ਮੰਡੀ
ਮੌ 9464587013

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *